PRO I
฿500
30 วัน ต่ออายุครั้งแรก ฟรี +20 วัน (รวมเป็น 50 วัน จากปกติ 30 วัน)
ไม่จำกัด ฟังก์ชั่นใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนออเดอร์
ไม่จำกัด จำนวนสินค้า
ไม่จำกัด จำนวนลูกค้า
ไม่จำกัด จำนวนผู้ช่วย

PRO II
฿1,350
90 วัน ฿450.00 / 30 วัน (Save 10%)
ไม่จำกัด ฟังก์ชั่นใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนออเดอร์
ไม่จำกัด จำนวนสินค้า
ไม่จำกัด จำนวนลูกค้า
ไม่จำกัด จำนวนผู้ช่วย

PRO III
฿2,500
180 วัน ฿416.67 / 30 วัน (Save 17%)
ไม่จำกัด ฟังก์ชั่นใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนออเดอร์
ไม่จำกัด จำนวนสินค้า
ไม่จำกัด จำนวนลูกค้า
ไม่จำกัด จำนวนผู้ช่วย

PRO IV
฿4,500
365 วัน ฿369.86 / 30 วัน (Save 26%)
ไม่จำกัด ฟังก์ชั่นใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนออเดอร์
ไม่จำกัด จำนวนสินค้า
ไม่จำกัด จำนวนลูกค้า
ไม่จำกัด จำนวนผู้ช่วย