หรือ
*ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ถือเป็นความลับของทางบริษัทฯ
*ทางบริษัทฯ ต้องการข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ในการสมัครเข้าใช้บริการเท่านั้น
*facebook account และ google account ที่มี email เดียวกัน ระบบจะผูกไอดีเข้าด้วยกัน ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก
*ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ถือเป็นความลับสูงสุดของบริษัทฯ