หรือ
*ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ถือเป็นความลับของทางบริษัทฯ
*ทางบริษัทฯ ต้องการข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ในการสมัครเข้าใช้บริการเท่านั้น
*facebook account และ google account แม้จะมี email ที่เหมือนกัน แต่ระบบจะถือว่าเป็นคนละไอดีกัน
*ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปเผยแพร่หรือใช้ซื้อขายกับสถาบันการเงินใด ๆ ทั้งสิ้น